HIS 60. Den amerikanske konservative tradition

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

HIS 60. Den amerikanske konservative tradition

Det var tidligere den udbredte opfattelse blandt historikerne, at USA var karakteriseret af en liberalt konsensus – trods diverse modsætninger og interesser, var den politiske kultur kendetegnet ved en række fælles værdier – individualisme, en begrænset stat, frihed og frit marked. Efter 2. Verdenskrig voksede imidlertid en konservativ bevægelse frem, som blev mobiliseret bag Goldwater i 1964, og som overtog Det Republikanske Parti med Reagan i 1980. Vi vil undersøge en række temaer i den konservative tradition – de konservative rødder med Alexander Hamilton i revolutionstiden; det konservative Syden; konservative institutioner som erhvervslivet og militæret; konservativ meningspåvirkning i form af tænketanke, blade og Fox News; den nativistiske tradition fra Ku Klux Klan til militiagrupper. Vi vil også komme ind på spørgsmålet om forskellen mellem amerikansk og europæisk konservatisme; den konservative bevægelses pluralisme; udviklingen fra Burkeiansk konservatisme til Lockeiansk libertanisme; det kristne højre; neokonservatisme; og hvordan Trump passer ind i den konservative tradition. Endelig vil vi inddrage teorier om Social Movements, det frie religiøse marked, populisme og patriotisme/nationalisme til at forklare den konservative bevægelses fremgang.

Engelsk titel

HIS 60. Den amerikanske konservative tradition

Uddannelse

Historie 
Modul 5: Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger

- George H. Nash: The Conservative Intellectual Movement in America since 1945 (1998 eller senere).
- Clyde Wilcox & Carin Larson: Onward Christian Soldiers? The Religious Right in American Politics (Third Ed., 2006 eller senere).
- Conservatism in America since 1930. Ed.: Gregory L. Schneider (2003).

Der vil også blive anvendt videnskabelige artikler.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5