HIS 60. Fra reform til borgerkrig: England 1500-1660

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

HIS 60. Fra reform til borgerkrig: England 1500-1660

Reformationen i England var voldsom og konfliktfyldt. I løbet af relativ kort tid blev kirken reformeret fire gange. Og også efter den endelige fastsættelse af den kirkelige orden under Elizabeth I var kirkelige reformer stadig på dagsorden. Den ufærdige kirkereform og senere forsøg på at strømline det religiøse liv førte til dissens, undertrykkelse og til sidst borgerkrig. Engelske konger og dronninger fra Henry VIII og frem krævede fra deres befolkning uniformitet i religiøse anliggender, men uniformitet kom ikke til at karakterisere den engelske kirke og det engelske samfund i perioden. Formålet med kurset er at undersøge både den konfliktfylde vej mod reform og borgerkrig, men også det ualmindelige rige og nyskabende religiøse liv i tidlig moderne England.

Engelsk titel

HIS 60. Fra reform til borgerkrig: England 1500-1660

Uddannelse

Historie 
Modul 5: Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / andet

- Peter Marshall: Reformation England 1480-1642. London, Arnold, 2003.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5