GRØ, Samfunds- og kulturanalytisk emne (F21)

Kursusindhold

Kurset behandler udvalgte felter inden for teori og metode med relevans for Grønlandske og arktiske studier. På baggrund af monografilæsning, vil der blive udbudt forelæsninger og diskussion af centrale teoretiske og metodiske problemstillinger. Kurset aftales i samarbejde med de studerende, og det forventes, at de bidrager til undervisningen f.eks. i form af studenteroplæg og gruppearbejde. Der arbejdes endvidere med opgavediskussioner, akademisk skrivning, projektstyring og litteratursøgning.

Engelsk titel

Socio-cultural analytical topic

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i grønlandske og arktiske studier, 2019

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning
Samfunds- og kulturanalytisk emne (aktivitetskode HESK03461E)

KA 2019-tilvalgstudieordning
Samfunds- og kulturanalytisk emne (aktivitetskode HESK13461E)

 

 

Holdundervisning/​seminarundervisning samt undervisning givet i form af
vejledning.

Undervisningsmaterialet er tilgængeligt i Polarbiblioteket

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • Total
  • 412,5