GRØ, Vestgrønlandsk kommunikation C (E20)

Kursusindhold

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvori den studerende lærer at formulere selvstændige tekster på baggrund af et sikkert kendskab til det vestgrønlandske sprogs affikser, grammatik og gloser. Formidle en given tekst skriftligt ved at anvende komplekse sætningskonstruktioner med min. to verbale led.

Desuden skal den studerende have sikker brug af fremtids- og fortidsaffikser samt angivelse af rækkefølge og samtidige handlinger i en sætning, samt demonstrere kendskab til almen markering af tid i grønlandsk.

Engelsk titel

West Greenlandic Communication C

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

 

 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Vestgrønlandsk kommunikation C (aktivitetskode HESB00691E)

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver (f.eks. referatskrivning etc.). Holdundervisningen omfatter fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt grammatisk analyse.

Masters til kopiering

Undervisningen veksler mellem forskellige former, og der forventes aktiv deltagelse fra studerende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328
  • Eksamen
  • 0,5
  • Total
  • 412,5