Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik : Emne inden for fremmedsprogs- og kulturdidaktik

Kursusindhold

Kultur og litteratur i et læringsperspektiv

Dette kursus omhandler kultur og litteratur i et læringsperspektiv. Kurset tager udgangspunkt i teori om litteratur og literacy, kultur, interkulturel kompetence, flersprogethed, interkulturel kommunikation og beslægtede koncepter. Kurset har fokus på litteratur på tværs af uddannelsesniveauer (grundskole, gymnasiale uddannelser, videregående uddannelser) og zoomer bl.a. ind på hvordan arbejdet med litteratur kan styrke den lærendes interkulturelle og kommunikative kompetencer sideløbende. Vi arbejder både med skønlitterære tekster og fagtekster.

Derudover introducerer kurset til andre tilgange indenfor kulturdidaktikken, herunder intercultural citizenship education, den etnografiske tilgang, Content and Language Integrated Learning (CLIL) samt interkulturel læring via inddragelse af digitale medier, herunder kulturmøder fx gennem  telekollaborationsprojekter.

Engelsk titel

Topic within Foreign Language and Culture Pedagogy

Holdundervisning med læreroplæg, studenteroplæg og workshops.

Kursuslitteraturen uploades på Absalon.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter.
Det kan tages som en del af studiemønstret Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik eller som frit emnekursus.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • Total
  • 409,5