KASF/KATV Fransk Sprog, samfund og oversættelse dansk-fransk

Kursusindhold

Kurset kombinerer undervisning i forholdet mellem sprog og samfund i Frankrig med undervisning i oversættelse dansk-fransk og i mundtlig sprogfærdighed.

 • Sprog og Samfund. Vi arbejder med fransk sprognorm og sprogpolitik, samt med elementer af fransk sprog der varierer med kommunikationssituationen (ordforråd, syntaks, udtale). Emnet ”sprog som socialt fænomen” udbygges yderligere i forelæsningsrækken om sprogvidenskab (se separat kursusbeskrivelse).
 • Oversættelse. Vi arbejder med oversættelsesmæssige problemer mellem dansk og fransk syntaks og med forskellene mellem dansk og fransk udtryksmåde. Målet er at kunne oversætte en dansk prosatekst til fransk på en måde, som er passende i forhold til teksten og kommunikationssituationen. Undervejs inddrages også oversættelsesteoretiske aspekter.
 • Mundtlig sprogfærdighed.  Vi arbejder både på en bedre forståelse og en bedre evne til at kommunikere på fransk. De forskellige sprogregistre og sprogvariationer (social, geografisk, situationel...) vil blive diskuteret og trænet i forhold til den praktiske sprogfærdighed. I arbejdet med dette, vil aktuelle samfundsmæssige temaer blive behandlet. Der kræves 2 mundtlige opgaver.   
Engelsk titel

KASF/KATV French Language, Society and Translation Danish-French

Uddannelse

Fransk

Holdundervisning

Materiale på Absalon samt følgende:

 • Rasmussen, Jens & Lilian Stage (1993 [1981]): Moderne Fransk Grammatik. Schønberg, København. Bogen brugtes også i 1. års-undervisningen. Kan købes i Academic Books (KUA2, den store aula).
 • Jensen, Ole Kongsdal & Oluf Thorsen (2005): Fransk fonetik & fonologi. Bogen brugtes også i 1. års-undervisningen. Kan købes i PubliKom (lokale 11A-0-02) på KUA2.
 • Kompendium til Oversættelse dansk-fransk (købes i PubliKom, lokale 11A-0-02 på KUA2.

Den skriftlige prøve består af to dele: (a) prøve i oversættelse dansk-fransk
og (b) prøve i grammatik.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve, 5 timer.
Eksamenssprog: Fransk og dansk.
Den skriftlige prøve består af to dele: (a) prøve i oversættelse dansk-fransk og (b) prøve i sproglige variationstræk.

Den skriftlige prøves to dele skal begge kunne vurderes til bestået niveau, for at man kan bestå fagelementet.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5