ÅU FRA Fransk - KASF Modul 3: Oversættelse, oversættelsesteori og litteratur på fransk i dag (Forår 2021)

Kursusindhold

Modul 3: Oversættelse, oversættelsesteori og litteratur på fransk i dag:

 

HFRÅ03991U ÅU FRA KASF Oversættelse dansk-fransk (5,0 ECTS)

HFRÅ03992U ÅU FRA KASF Skriftlig sprogfærdighed (2,5ECTS)

Kursusbeskrivelsen dækker både oversættelse dansk-fransk og skriftlig sprogfærdighed, idet begge er integreret i et undervisningsforløb. Vi vil arbejde med oversættelse af danske tekster til fransk, således at der opbygges færdighed i at gengive alle væsentlige betydningsnuancer i den danske tekst og i at bruge de syntaktiske konstruktioner, der naturlige for fransk, herunder genkende de tilfælde, hvor omskrivninger af dansk sætningsstruktur er nødvendige. Desuden vil vi arbejde med skriftlig fremstilling på fransk med særligt fokus på argumentation (fremsættelse og forsvar af synspunkter), grammatisk korrekthed og kommunikativ hensigtsmæssighed. Konkrete øvelser (såvel i nye emner som konnektorer og præpositioner som i relevante emner i den tidligere gennemgåede grammatik i modul 1, 3 og 5) vil være en del af kurset. Dertil kommer en række skriftlige afleveringer inden for oversættelse dansk-fransk og skriftlig sprogfærdighed.

 

HFRÅ04001U ÅU FRA KASF Moderne og nutidig litteratur på fransk (7,5ECTS)

Studerende opnår færdigheder i:

 • redegøre kritisk for den aktuelle litteratur på fransk, herunder også litteratur fra det frankofone område uden for Frankrig
 • redegøre indgående for mindst 2 centrale litterære værker på alle niveauer, fra detaljeplan over værkernes hovedtemaer og æstetiske form til deres litteraturhistoriske og geografiske placering med en reflekteret inddragelse af de på kurset præsenterede og anvendte teoridannelser
 • sammenholde disse observationer i en samlet læsning og fortolkning af værket
 • formidle overblik over aktuelle litteraturteorier
 • anvende litteraturteorier, der er præsenteret i løbet af kurset, hen-sigtsmæssigt i forhold til de udvalgte værker
 • formidle overblik over litteraturens forhold til den idéhistoriske og den litteraturteoretiske udvikling
 • forstå perspektiverne i frankofonien og formidle disse
 • forklare kulturhistoriens vigtigste aktøer og forfattere
 • placere tekster i en kulturel og historisk kontekst
 • formidle på en sammenhængende og argumenterende måde
Engelsk titel

ÅU FRA Fransk - KASF Modul 3: Oversættelse, oversættelsesteori og litteratur på fransk i dag (Forår 2021)

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 361,5
 • Total
 • 409,5