ÅU FRA Fransk - KASF Modul 1: Fransk sprog og fremmedsprogsdidaktik (Efterår 2020)

Kursusindhold

Modul 1: Fransk sprog og fremmedsprogsdidaktik består af følgende fagelementer:

 

HFRÅ03961U Fremmedsprogstilegnelse og interkulturel kompetence (7,5 ECTS)

Der opnås færdighed i:

 • anvende teorier om sprogtilegnelse, de fire sprogfærdigheder, interkulturel kompetence og undervisningsmetoder 
 • reflektere på et højt niveau i forhold til forbindelsen mellem teori og undervisningsmetode, de fire sprogfærdigheder og interkulturel kompetence 
 • selvstændigt og kritisk beherske de faktorer, der indgår i at planlægge et undervisningsforløb 
 • foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af det faglige stof

 

HFRÅ03971U Fransk sprog i et norm- og variationsperspektiv (7,5 ECTS)

Der opnås færdighed i:

 • at identificere og karakterisere de vigtigste parametre (leksikalske, morfosyntaktiske og fonetiske) for sproglig variation ved hjælp af et præcist begrebsapparat 
 • at redegøre for fransk sprognorm og -variation samt principper for fransk sproglig høflighed.
Engelsk titel

ÅU FRA Fransk - KASF Modul 1: Fransk sprog og fremmedsprogsdidaktik (Efterår 2020)

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 373,5
 • Total
 • 409,5