ÅU MIF: Grundbegreber og centrale processer

Kursusindhold

Dette kursus giver en introduktion til forskellige sprog-, tilegnelses- og kultursyn, herunder til videnskabelige metoder med relevans for sprog- og kulturdidaktiske problemstillinger. Vi vil endvidere fokusere på forskellige forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af sprogtilegnelsesprocesser, flersprogethed, kulturforståelse og udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence. Endvidere vil vi arbejde med forskellige processer i forbindelse med udviklingen af receptive og produktive færdigheder samt forskellige strategier involveret i tilegnelsen af disse. Kurset vil bestå af en konstant vekselvirkning mellem teori og deltagernes egen praksis.

 

Undervisningsdatoer i efteråret 2020:

 • Torsdag den 3/9, kl. 16-20
 • Lørdag den 19/9, kl. 10-15
 • Torsdag den 8/10, kl. 16-20
 • Lørdag den 31/10, kl. 10-15
 • Torsdag den 12/11, kl. 16-20
 • Lørdag den 28/11, kl. 10-15

 

Undervisningsdatoer i foråret 2021:

 • Torsdag den 4/2, kl. 16-20
 • Lørdag den 6/3, kl. 10-15
 • Torsdag den 18/3, kl. 16-20
 • Lørdag den 10/4, kl. 10-15
 • Torsdag den 22/4, kl. 16-20
 • Lørdag den 8/5, kl. 10-15

 

Se også www.mif.ku.dk

Engelsk titel

ÅU MIF: Key Concepts and Processes

Holdundervisning. Kurset består af arbejdsformer, der støtter deltagernes aktive medvirken.

 • Andersen, H.L., Fernández, S., Fristrup D. og Henriksen, B.  (red.) (2014 eller senere) Fremmedsprog i gymnasiet. Teori, praksis og udsyn. Samfundslitteratur.
 • Henriksen, B, Fernández, S. Andersen, H.L. og Fristrup, D. (red.) (2020) Hvorfor gør jeg det jeg gør? Refleksionshåndbog for sproglærere. Samfundslitteratur.
 • Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007 eller senere). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.
 • Diverse videnskabelige artikler lagt på Absalon.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 9. juni 2021
Portfolioen består af følgende elementer:
• Mundtligt oplæg over kursusartikel ledsaget af abstract, powerpoint-slides og refleksionspapir.
• Refleksiv dagbog på ca. 5 normalsider over begreber, teorier o.l. fra kurset af relevans for egen praksis.
• Afsluttende hjemmeopgave på 10-12 normalsider.
Kriterier for bedømmelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5