FM Digitale film- og mediestrategier: Seminar B: Digitale medier, netværk og samfund

Kursusindhold

Kurset har fokus på kommunikative film- og mediestrategiers betingelser og udformning i digitale mediemiljøer. Kurset tilbyder gennemgang af relevant teori, analyser af, hvordan viden og information distribueres, deles og udformes i en digitaliseret netværkskultur. Kurset har særligt fokus på digitale journalistiske problemstillinger, herunder begreber som spin, propaganda, branding og PR. Der etableres et samarbejde med virksomheder, organisationer eller institutioner med henblik på produktion af video, podcast og tekst, altid inden for en strategiramme der involverer sociale medier. Andre temaer er grænsefladen mellem digital journalistik og dokumentarproduktion med fokus på serieformater. - Politisk kommunikation på sociale medier med udgangspunkt i audiovisuel produktion. - Analyse af politiske partiers strategier over for vælgere og journalister, når det gælder sociale medier. - Eventproduktion ved anvendelse af digital journalistik med fokus på fx livsstils- og kulturjournalistik. Kurset præsenterer endvidere metoderedskaber til indsamling af data og analyse af trafik på Google, Facebook og Instagram med specielt fokus på audiovisuel produktion.

Engelsk titel

Digital film and media strategies: Seminar B

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen.

Det Gymnasierettede Kandidattilvalg, 2019-ordningen

 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • digital kommunikation, formidling og fortælling i forskellige genrer og på tværs af medier og digitale platforme
 • centrale begreber til forståelse af kommunikative film- og mediestrategier og disses specifikke betingelser og udformning i digitale mediemiljøer, herunder begreber som spin, propaganda, branding, PR og eventskabelse
 • sammenhænge mellem digitale film- og medielanceringsstrategier og nye produktions- og online distributions- og brugermønstre
 • udvikling og evaluering af kommunikative strategier, fortællinger og andre formidlingsstrategier i forskellige digitale kontekster.

 

Færdigheder i at

 • analysere alle aspekter af en digital kommunikations- eller formidlingssituation på baggrund af relevante teoretiske begreber og viden om publikum/seere/brugere
 • teoretisk at forklare forskelle og ligheder mellem forskellige digitale kommunikations- og formidlingsstrategier på tværs af platforme
 • anvende teoretisk, analytisk og praktisk viden til at løse en arbejdsopgave for en aftager i film- og mediebranchen.

   

Kompetencer til at

 • analysere en given kommunikations- eller formidlingssituation i alle dens aspekter
 • udvikle en digital kommunikations- eller formidlingsstrategi fra koncept til produkt i samarbejde med en organisation eller virksomhed
 • evaluere implementeringen og resultatet af en given kommunikations- og formidlingsstrategi på baggrund af en film- og medievidenskabelig analyse.

Holdundervisning.

Der anvendes film- og medievidenskabelig teori om digitale film- og mediestrategier, bl.a. om tværmedial kommunikation, kombineret med audiovisuelle øvelser.

Sidefagsstuderende skal følge Seminar B. Det er ikke muligt at følge Seminar A og C.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5