FM Digitale Film- og mediestrategier: Seminar A: Film, TV og digitale billedfortællinger

Kursusindhold

Kurset fokuserer på strategisk kommunikation i et kreativt og produktionsorienteret perspektiv og inkluderer koncept- og produktionsøvelser i forskellige formater og på forskellige platforme. Vi skal arbejde med kampagner, branding, positionering og distribution af fiktive og faktuelle fortælleformer i både korte, lange og serielle formater, der dækker spillefilm, streaming- og webserier, podcasts og virtual reality samt organisatorisk promotion. Kurset fokuserer på de danske kreative film- og medieindustrier og sigter på at give en aktuel guide til medieland Danmark og et grundlag for at agere i kommunikationsbranchen. I det strategiske storytelling-perspektiv skal produktionerne sættes i kontekst med aftager, målgrupper og platforme, og en af diskussionerne, som vil blive taget op, er forholdet mellem datadrevet og kreativ produktion. Vi får besøg af gæster fra film- og mediebranchen.

 

Gymnasierettede kandidatstuderende skal følge seminar C.
 

Engelsk titel

Digital film and Media Strategies: Seminar A: Film, TV and Digital Storytelling

Uddannelse

Kandidatstudieordningen i Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen

Fælles forelæsninger og seminarer med holdundervisning, individuelle oplæg og gruppearbejde, hvor der bl.a. laves praktisk produktion. Undervisningen vil normalt få besøg af gæsteundervisere fra branchen. Der udbydes 2-3 seminarer, hvor man specialiserer sig, herunder ’Film, tv og digitale billedfortællinger’, samt ’Digitale medier, netværk og samfund’ og/eller ’Digital kommunikation og mediekultur’. I seminarerne arbejdes med særlige cases, f.eks. produktion, distribution og lancering af fiktions- og faktaformater til forskellige medier og platforme eller tværmediale kampagner og værdibaseret digital kommunikation til virksomheder og organisationer, som er tænkt i relation til bestemte typer af film- og mediebrugere.

Tilvalgsstuderende kan ikke tage Seminar A, men skal tilmeldes Seminar C.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • Total
  • 409,5