FM Digitale mediestrukturer og kreative film- og mediebrancher, Seminar B: Kommunikation og mediekultur

Kursusindhold

Dette kursus følger den overordnende struktur på tværs af de tre spor for modulet Digitale mediestrukturer og kreative film- og mediebrancher, men med særlig vægt på kommunikation og journalistik om kultur i bred forstand. Kurset giver derfor viden om centrale teorier og begreber til forståelse og analyse af fx organisationsstrukturer, finansieringsformer og værdiskabelsesprocesser i kulturelt orienterede kommunikations- og medieorganisationer. Derudover belyser kurset markante forandringer i produktion, distribution og cirkulation af kulturel information og kulturjournalistik, herunder betydningen af dataficering og algoritmer. Kurset belyser også, hvordan mediesystemiske principper, økonomiske modeller og teknologiske forandringer har betydning for de konkrete arbejdsgange og professionelle roller, som er forbundet med udvikling, produktion og cirkulation af indhold, navnlig inden for målrettet kommunikation og journalistik om kultur.

Mere konkret vil kurset fokusere på temaer såsom de kreative medie- og kulturindustriers organisationsformer og arbejdsprocesser, værdiskabelse og forretningsmodeller på tværs af platforme, det kreative mediearbejdsmarked, modtagere og brugere som medskabere i den kreative medieindustri, promotional culture og self-branding som nyere praksisser på det digitale mediearbejdsmarked mm. Disse temaer perspektiveres således alle med vægt på kommunikation og journalistik om kultur i bred forstand og med særlig vægt på den danske kontekst og dermed på dele af det mediearbejdsmarked, som uddannelsen uddanner til.

Repræsentanter fra den danske medie- og kulturbranche vil blive inddraget i undervisningen i det omfang ressourcerne tillader det med henblik på at eksemplificere og perspektivere en række af kursets temaer og emner.

 

 

 

Engelsk titel

Digital Media Structures and Creative Film and Media Industries: Seminar B

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, 2019

Målbeskrivelse

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • det digitale mediesystems infrastrukturer og dynamikker, nationalt såvel som globalt, og digitale medieindustriers organisationsstrukturer, finansieringsformer og værdiskabelsesprocesser
 • kreative film- og mediebranchers arbejdsprocesser og organisationsformer i et digitalt medielandskab, herunder film/tv-produktion, journalistik og målrettet kommunikation
 • centrale teorier og begreber om digitale mediestrukturer og film- og medieindustrier
 • dynamikken mellem kreative processer, medieøkonomiske modeller og overordnede mediesystemiske principper.

 

Færdigheder i at

 • analysere globale og netværksbaserede distributions- og forretningsmodeller, brugerinteraktion og produsage samt arbejdsformer, workflows og processer i forskellige typer af film- og medieorganisationer
 • formulere konkrete forskningsspørgsmål om det digitale film- og medielandskab med relevans for konkrete aktører i en række brancher
 • forstå arbejdsprocesser i forskellige film- og mediebrancher i forhold til bredere mediestrukturelle sammenhænge.

 

Kompetencer til at

 • analysere udviklinger i det aktuelle digitale film- og medielandskab og vurdere disse i forhold til film- og mediehistorien
 • forstå sammenhænge mellem overordnede strukturelle forhold i en digital mediekultur og specifikke film- og mediebrancher
 • løse analytiske opgaver for konkrete aktører i forskellige danske film- og mediebrancher og argumentere for deres videnskabelige substans

identificere nye strømninger og tendenser på baggrund af forskningsbaseret viden.

Holdundervisning.

Der vil blive læst akademiske tekster såvel som brancherapporter og debattekster om det aktuelle medielandskab. Kurset vil desuden trække på audiovisuelt materiale i forskellige former.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5