Aflyst FM Indholdsproduktion til digitale platforme

Kursusindhold

Kurset tilbyder et undervisningsindhold rettet imod kreativ, praktisk produktion af video og podcast i praktisk-teoretisk perspektiv. Der undervises inden for film- og medievidenskabelige teoriområder kombineret med opgaver, der har direkte relationer til branchen og erhvervslivet.

Der arbejdes med 3 produktioner, der kan målrettes:

 • Konkrete virksomheder eller brancheområder med fokus på tværmedial audiovisuel kommunikation på sociale medier.
 • Kreative samarbejder inden for ideudvikling, manuskriptskrivning og storytelling.
 • Journalistisk produktion

Der lægges vægt på at opøve problemløsnings- og formidlingsmetoder til forskelligartede kommunikationssituationer.

Engelsk titel

Film and Media Production for Digital Platforms

Uddannelse

Bachelortilvalg på Film- og Medievidenskab 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Kurset giver den studerende:

 

Viden om og forståelse af

 • produktion af audiovisuelt fiktions- eller fakta-indhold til digitale platforme. Formaterne kan være video, web, VR, kortfilm eller andre kortere formater til digitale platforme såvel som til organisationer.
 • styrker og svagheder ved forskellige kommunikationsformer og formater formater i forhold til valg af platform og produktionens formål og målgruppe
 • teorier om og modeller for ideudvikling og produktion, strategisk kommunikation, storytelling og entreprenørskab i relation til en praktisk produktion

 

Færdigheder i at

 • udvikle, pitche, producere og distribuere mindre film- og medieproduktioner til forskellig brug
 • analysere specifikke formidlingsstrategiers egnethed i forhold til konkrete kommunikationskontekster
 • arbejde praktisk og projektorienteret med video/lyd/tekst i fiktions- og fakta-formater sammen med andre studerende

 

Kompetencer i at

 • anvende film- og medievidenskabelige teorier konkret i et praktisk produkt og reflektere over deres styrker og svagheder
 • tilrettelægge og gennemføre produktioner og reflektere over egen rolle i processen og egne muligheder i forhold til ideudvikling og formidling samt i forhold til fremtidige samarbejder og arbejdsopgaver
 • reflektere over produktets udformning i forhold til indhold, målgruppe, positionering og anvendelse

Holdundervisning med diskussion, oplæg og gruppearbejde. Undervisningen består af teoretisk klasseundervisning, workshops, gæsteoplæg og 3 produktionsøvelser, der løses i grupper, hvoraf én kan være i samarbejde med en ekstern opdraggiver. Undervisningsindholdet er baseret på tværfaglig inddragelse af Film- og Medievidenskabelige grunddiscipliner.

Fagets teoretiske udgangspunkt er formidlingsteori med fokus på mediesociologi, fortælleteori indenfor fiktion og fakta, ideudviklingsstrategi, æstetik samt digitale evalueringsstrategier konkretiseret i tilgængelige metoder til indsamling og analyse af forbrugsdata.

Der er ingen forudsætninger for at deltage i faget ud over, at man skal være godkendt som tilvalgsstuderende. BA-studerende fra Film- og Medievidenskab bør anvende faget som overbygning til Medieproduktion og Formidling og arbejde videre med relevant fagindhold fra dette fag.

Produktionsøvelserne foregår i grupper og er tidskrævende

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5