FILO, Argumentationsteori, logik og sprogfilosofi - Åbent universitet forår 2021

Kursusindhold

Kurset er delt i tre moduler: Argumentationsteori, logik og sprogfilosofi. Modulerne er vægtet med forskellig tyngde, hvor hovedvægten er lagt på logik.

 

Modul 1: Elementær formel logik

De logiske grundbegreber præsenteres med henblik på en indføring i elementær formel logik. Først præsenteres den studerende for klassisk udsagnslogik, hvor der arbejdes med formalisering af mindre tekster, bevisteori/bevisteoriformater og semantik med særlig opmærksomhed på sandhedstabeller og semantiske tableaux. Siden præsenteres syntaksen for fuld første ordens prædikatslogik, hvor der arbejdes med formalisering af mindre tekster og semantiske afgørelsesprocedurer med særlig opmærksomhed på semantiske tableaux.

 

Modul 2: Argumentationsteori

Argumentationsteorien anskues især ud fra et argumentationsanalytisk standpunkt, hvor den studerende præsenteres for redskaber til og erhverver kompetencer i at analysere og vurdere forskelligartede argumenter. Der arbejdes med at identificere argumenter og argumentative strukturer i hverdagslige, filosofiske og videnskabelige ræsonnementer. Redskaberne er i dette modul overvejende uformelle logiske begreber som præmis, konklusion, følgerigtighed, ræsonnement, begrundelse, demonstrativ styrke, etc. I forbindelse med videnskabelig argumentation præsenteres og arbejdes med en simpel teoretisk model.

 

Modul 3: Sprogfilosofi

 

Sprogfilosofiens hovedemne er undersøgelsen af, hvad sproglig betydning er. I dette modul trækkes en linje fra logikmodulets redegørelse for semantikken for formelle sprog til sprogfilosofiens undersøgelse af naturlige sprogs semantik. Der holdes fokus på særligt to semantiske funktioner: Reference og prædikation. Den studerende præsenteres for flere klassiske teorier inden for begge emner. Endvidere præsenteres teorier inden for sprogpragmatik, herunder talehandlingsteori.

Engelsk titel

Critical Reasoning, Logic and Philosophy of Language

Målbeskrivelse

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/filosofi_basf

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​filosofi_basf

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • Total
  • 84