ÅU FILO Etik og metaetik

Kursusindhold

Etik omhandler spørgsmålet om hvorledes vi bør og ikke bør handle. Metaetik rejser spørgsmål om hvilken status etiske udsagn har, og om hvilken status moralen som sådan har, epistemologisk og metafysisk. Modulet har til hensigt at give den studerende viden om centrale emner i etiske problemstillinger og teorier inden for normativ etik og metaetik. Fokus er moderne normativ etik og metaetik sådan som det forstås i kontemporære forskningssammenhænge.

Engelsk titel

Ethics and Meta-ethics

Uddannelse

Bachelor i Filosofi, 2019-ordningen

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​filosofi_ba.pdf

Målbeskrivelse

Filosofi BA, 2019-ordningen:

Etik og politisk filosofi.

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/filosofi_ba.pdf

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Filosofi BA, 2019-ordningen:

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​filosofi_ba.pdf

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 355,5
  • Seminar
  • 54
  • Total
  • 409,5