FILO, Valgfag 3: Værklæsning. Åbent universitet forår 2021

Kursusindhold

Martin Heidegger: Was heißt Denken? opr. udgivet 1954 på forlaget Niemeyer, overs. til dansk som Hvad vil tænkning sige? og udgivet 2012 på forlaget Klim.

På kurset vil Heideggers forsøg på en bestemmelse af tænkningens væsen blive diskuteret ud fra tekstmaterialet og i forhold til Heideggers kilder. Det overordnede perspektiv vil være forholdet mellem filosofien som fag og institution og tænkningen og dens betingelser i almindelighed. Andre tænkere, som vil blive inddraget, er Arendt, Derrida og Vattimo.

Engelsk titel

FILO, Optinal 3: Central Philosophical Text

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen. 

Modul 10: Værklæsning: HFIB00731E

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 10: Værklæsning: HFIB00731E

 

 

Holdundervisning

LITTERATUR

Martin Heidegger: Was heißt Denken? opr. udgivet 1954 på forlaget Niemeyer, overs. til dansk som Hvad vil tænkning sige? og udgivet 2012 på forlaget Klim.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 162,75
  • Total
  • 204,75