FILO, Valgfag 2: Filosofisk æstetik. Åbent universitet forår 2021

Kursusindhold

Kurset giver indsigt i den filosofiske problematisering af kunst- og skønhedserfaringen på baggrund af teorier om den sanselige erkendelse, om billedets og kunstværkets ontologiske status samt om den kunstneriske praksis’ politiske dimension. Med afsæt i en refleksion over kunstteoriernes relation til videnskabsteoretiske og etisk-politiske problemstillinger i oldtiden o den nyere tid, bliver den studerende præsenteret for en række moderne teorier, der som fællesnævner peger på æstetikkens kritiske potentiale i forhold til overleverede filosofiske paradigmer. Målet er at opøve en evne til at arbejde systematisk med relevante filosofiske kilder samt en forståelse af centrale kunstteoretiske begreber på baggrund af deres erkendelsesteoretiske og praktisk-filosofiske implikationer. Kurset bliver struktureret omkring tre tematiske moduler, inden for hvilke der gives mulighed for at kombinere det fælles pensum med selvvalgte tekster: 

 

1) Smag, sanselighed og affekt. (Tekster af og om Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze).

2) Kunst, verden og sprog (Tekster af Martin Heidegger, Hanna Arendt).

3) Kunst, samfund og politik (Tekster af og om Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Jacques Rancière).

 

Undervisningen er baseret på både forelæsninger, der lægger op til diskussion, og seminarer, hvor de studerende får mulighed for at fremlægge og få feedback på deres projekter.

Der udarbejdes et kompendium med kursets primære og sekundære tekster.

Engelsk titel

FILO, Optional 2: Philosophical Aesthetics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

 

Målbeskrivelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 9: Valgfag 2, Filosofisk æstetik: HFIB00711E

 

 

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 162,75
  • Seminar
  • 42
  • Total
  • 204,75