F. ARK Periodekursus 4

Kursusindhold

Danmark og Nordeuropa i førromersk, romersk og ældre germansk jernalder. Perioden fra de 500 f.Kr. til 550 e.Kr.
Se kursusprogrammet på kursushjemmesiden.

Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 4

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder, samt ekskursioner.

Videnskabelige artikler og monografier, samt uddelt materiale i relation til genstandsøvelser og ekskursioner

Kurset kan ikke tages som tilvalg.

Ud over de faste ugentlige forelæsninger vil der på andre ugedage være en række genstandsøvelser (bl.a. i Nationalmuseets lokaler i Ørholm) og mindre ekskursioner i HT-området (transportudgifter i den forbindelse må påregnes)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Pensum: 1000 normalsider (+/- 5%)
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Se aktuelle studieordninger

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0