F. ARK Periodekursus 3 - Ark. i Danmark og Nordeuropa 3 (Forhistorisk Ark.)

Kursusindhold

Danmark og Nordeuropa i neolitikum og bronzealderen.

Ud over de skemasatte forelæsninger vil der være oldsagsøvelser på i Ørholm og/eller på Nationalmuseet, øvelser i Nationalmuseets udstilling samt en eller flere mindre ekskursioner på Sjælland og evt. i Skåne.

 

Domesticering (af planter og dyr) og hvad man kan kalde elitisering er to meget vigtige elementer i samfundsudviklingen. Hertil kan føjes udnyttelse af metallerne og andre råstoffer, samt transport (vogne, skibe). Der lægges især vægt på forholdene i Sydskandinavien 4000-500 f.Kr. set i lyset af den overordnede europæiske udvikling, samt på en række nye metoder og teorier.

Engelsk titel

Archaeology, period 3

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Holdundervisning, forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder. Ekskursioner annonceres.

Pensum er sammensat af en lang række artikler og uddrag af videnskabelige værker. Der indgår ikke egentlige grundbøger i pensum. Som supplement til pensum kan derimod anbefales følgende som baggrundslæsning: Jørgen Jensens ”Danmarks Oldtid, bind 1” (om yngre stenalder) + ”Danmarks Oldtid, bind 2 (Bronzealder)” samt Peter Vang Petersens ”Flint fra Danmarks oldtid”.

Tilvalg: Kurset kan ikke tages af fagets egne studerende som tilvalg under grundfag.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 46
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 334
 • Øvelser
 • 20
 • Total
 • 420