F. ARK Periodekursus 2

Kursusindhold

2.000.000 til 4000 f.Kr. i Danmark og Nordeuropa (palæolitikum og mesolitikum).
Se kursusprogrammet på kursushjemmesiden.

Engelsk titel

F. ARK Archaeology, period 2

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Forelæsninger, holdundervisning, øvelser og ekskursioner.

Videnskabelige artikler og monografier, samt uddelt materiale i relation til genstandsøvelser og ekskursioner (kompendium)

Pensum: 1200 normalsider (+/- 5%)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Pensum: 1200 normalsider (+/- 5%)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

Se aktuelle studieordninger
 

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0