ARK Introduktion til Arkæologi

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en indføring i de overordnede arkæologiske problemstillinger, der knytter sig til arkæologiske data, metoder og historik med særligt fokus på de fagområder, der repræsenterer den forhistoriske arkæologi i Nordeuropa og den klassiske arkæologi i Middelhavsområdet. På kurset arbejder de studerende tematisk med en række temaer som fx ’arkæologi og død’, ’arkæologi og bosættelse’ og ’formidling af arkæologisk viden’. Udover de skemasatte forelæsninger og studenterfremlæggelser vil der på kurset være en række mindre ekskursioner og museumsbesøg.

Engelsk titel

Introduction to Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi

Forelæsninger, kollokvier og ekskursioner, samt skriftlige øvelser. Ekskursioner annonceres.

Udvalgte kapitler fra følgende værker:
Renfrew, C. & P. Bahn 2012 (6th ed.): Archaeology, Theories, Methods and Practice. London (Thames & Hudson).

Alcock, S.A. & R. Osborne (ed.) 2008: Classical Archaeology. Oxford (Blackwell: paperback).

Biers, W.R. 1992: Art, Artefacts and Chronology in Classical Archaeology. London (Routledge).

Jensen, Jørgen 2013: Danmarks Oldtid. Gyldendal (forkortet og let ajourført).

Hertil kommer diverse artikler, de individuelle pensa til hjemmeopgaverne, samt evt. anden litteratur under kurset.

Tilvalg: Kurset kan ikke tages af fagets egne studerende som tilvalg under grundfag. Kurset kan tages som tilvalg under 2007-studieordningen for BA-tilvalg ved Forhistorisk Arkæologi.
Der må påregnes at der er ekstra timer i de første uger, samt ekskursioner o.a.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 154
 • Ekskursioner
 • 27
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 238