F. ARK Bachelorprojekt

Kursusindhold

BA-projektet er et individuelt forløb hvor de studerende forventes at arbejde analytisk og syntetiserende med fortrinsvis et primært materiale fra de danske, kulturhistoriske museer. Alternativt med et problem der kræver selvstændig indsamling og analyse af empiri og materiale.

Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Hovedparten af kurset består af selvstændigt projektarbejde, enten individuelt eller i gruppe. Dertil kommer holdundervisning i form af kollokvier, herunder mundtlige præsentationer af projektet på forskellige stadier i projektforløbet, samt vejledning individuelt eller i gruppe.

Hovedparten af kurset består af selvstændigt projektarbejde, enten individuelt eller i gruppe. Dertil kommer holdundervisning i form af kollokvier, herunder mundtlige præsentationer af projektet på forskellige stadier i projektforløbet, samt vejledning individuelt eller i gruppe. Dermed eksisterer der ikke en grundbog eller kompendier, og de studerende forventes at akkumulere litteraturen til deres individuelle projekt.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 28
 • Projektarbejde
 • 140
 • Vejledning
 • 14
 • Total
 • 252