English - Free topic D: Identitetskonstruktioner: Italiensk renæssance i viktoriansk perspektiv

Course content

Det historiske begreb ’renæssance’ er 1800-tallets opfindelse, og på mange måder følte det 19. århundredes kunstnere, forfattere og kunstmæcener sig nært beslægtet med 1400- og 1500-tallets florentinere: Købedygtige industrimagnater i Manchester og Liverpool så sig som 1800-tallets Medicier, Dronning Victoria lod sig gladeligt afbilde som en Rafael Madonna, Robert Browning genskabte renæssancens malere i sine ’dramatic monologues’ i nær dialog med Giorgio Vasari etc.

Dette kursus ser på den italienske renæssance gennem det engelske 1800-tals optik i et samundervist forløb varetaget af en kunsthistoriker med speciale i renæssancen og en litterat med speciale i 1800-tallets England. Med udgangspunkt i myten om renæssancen som en kunstnerisk guldalder, studerer vi repræsentationen af individet i renæssancen og 1800-tallet i kunstnermyter – og selvfremstilling, i virkelige og fiktive portrætter, historiske romaner og noveller. Vi ser på mytologiseringen af enkeltværker som Leonardos Mona Lisa, på sammensmeltningen af kunstkritik og fiktion.

Som led i undervisningen foretages i november 2020 en 4-5-dages ekskursion til Firenze med besøg på museer med samlinger af renæssancekunst og diverse anglo-amerikanske institutioner med rødder i 1800-tallet.

 

Renæssancen: Billedkunst og arkitektur af Giotto, Masaccio, Donatello, Alberti, Botticelli, Leonardo, Rafael, Michelangelo, Vasari m.fl.

Tekster: Kilder fra perioden (inkl. Vasari) og kunsthistoriske analyser fra 1800-tallet til i dag.

 

1800tallet: Malerier af G.F. Watts, D.G. Rossetti, Edward Burne-Jones, Walter Crane, Spencer Stanhope – evt. også hele the Raphael Revival (William Dyce, Wintherhalter m.fl.). Skulptur af Alfred Gilbert, George Frampton

 

Tekster:

 • Udvalgte Walter Savage Landor Imaginary Conversations (1840’erne og 1850’erne)
 • Robert Browning, ‘Fra Lippo Lippi’, ‘Andrea del Sarto’, ‘Pictor Ignotus’, ‘My Last Duchess’ (1855) – i dialog med Vasari
 • George Eliot, Romola (1862)
 • A.C. Swinburne, ‘Notes on Designs of the Old Masters at Florence’ (1868)
 • Walter Pater, Studies in the History of the Renaissance (1873)
 • Henry James, ‘The Madonna of the Future’ (1873), evt. Portrait of a Lady (1881)
 • Vernon Lee, ‘Amor Dure’ (1887/1890)
 • E.M. Forster, Room with a View (1908)

Classes, with particular emphasis on reading primary and secondary texts, oral discussion and developing proficiency in English.

This course only leads to exams Free Topic 1, Free Topic 2 and Free Topic 3.

Oral
Individual
Collective
Continuous feedback during the course of the semester
Feedback by final exam (In addition to the grade)
Peer feedback (Students give each other feedback)
ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Portfolio, A joint portfolio uploaded in digital exam: Deadline January 6th 2021
Portfolio i form af en fri skriftlig hjemmeopgave på 21-25 sider.
Criteria for exam assessment

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Class Instruction
 • 56
 • Preparation
 • 353,5
 • English
 • 409,5