Fællesforelæsning - Turbogrammatik

Kursusindhold

Turbogrammatik er et uformelt suppleringskursus for 1. års sprogstuderende der gerne vil sikre sig tilstrækkelig viden til at kunne følge med i den ordinære grammatikundervisning.

Det drejer sig især om en opsamling af det grammatik man bør have kendskab til forud for universitetet.

Kurset beskæftiger sig med grammatisk terminologi og begreber, først og fremmest ordklasser og sætningsanalyse, men også ordgrupper (syntagmer), ledsætninger og skellet mellem form og funktion.

Undervisningen foregår på dansk, og præsentationen af de grammatiske problemstillinger tager udgangspunkt i dansk og giver eksempler på hvorledes de sproglige iagttagelser kan bruges på sprogene på Engerom.

Kurset tager sideløbende sigte på at styrke de studerendes akademisk dansk ved at oparbejde sproglig bevidsthed om dansk.

Engelsk titel

Grammar

Forelæsninger

  • Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk.
Ikke relevant
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 16
  • Total
  • 16