AFLYST Tværfagligt valgfag, emne 3: Realisme i og udenfor Europa 1840-1900

Kursusindhold

CANCELLED

Teori og praksis i realistisk litteratur, sammenligning af realistiske tendensers manifestationer i forskellige sprogområdet i 2. halvdel af 19. årh, diskussion af relevante teoretiske spørgsmål, såsom repræsentationen hhv. den poetiske bearbejdning af virkeligheden, realismens sammenhæng med den tekniske, idé- og videnskabshistoriske, samt mediehistoriske udvikling.

 

Læsning af eksemplariske noveller eller korte romaner, som også findes i oversættelse. Ideer til forfattere: Dickens, G. Eliot, Poe, Woolf, Fontane, Th. Storm, Balzac, Flaubert, Zola, Galdós, Clarín, Gallegos, Lampedusa) Læsning af samtidige refleksioner over realismen, nye medier og  transportmidler m.m. Diskussion af den realistiske litteraturs visuelle forhold til den visuelle repræsentation af virkeligheden i fotografi og billedkunst.

Engelsk titel

CANCELLED Interdisciplinary Elective Subject, topic 3: Realisme i og udenfor Europa 1840-1900

Målbeskrivelse
 • Kendskab til realismens teoretiske grundlag og refleksion
 • Forståelse for sammenhængen mellem den realistiske litteratur og den tekniske, idé- og videnskabshistoriske, samt mediehistoriske udvikling
 • Forståelse af ligheder og forskelle mellem tekster fra forskellige nationale og kulturelle kontekster

2 x 3 t. ugentligt, i en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, holddiskussioner, skriveøvelser og studenterpræsentationer.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5