Tværfagligt valgfag, emne 1: Den europæiske novelle fra Boccaccio til Virginia Woolf

Kursusindhold

Genrens opståen og udvikling (over italiensk og spansk renæssance til Tyskland og England i det 19. og 20. årh). Om genrens strukturelementer og forhold til andre genrer, om dens opståen og udvikling i specifikke idé-, social- og litteraturhistoriske kontekster) Om novellens mediale manifestationer og sammenhæng teknisk og læsersociologisk udvikling.

 

Læsning af eksemplariske noveller fra italiensk, spansk, tysk og engelsk litteratur fra 1300-1930, samt udvalgte novelleteorier og sekundærlitteratur. Disse læses under skiftende synsvinkler: Genreteoretisk, socialhistorisk, litteraturhistorisk, receptionshistorisk, bog- og mediehistorisk, kønsteoretisk.

Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 1: Den europæiske novelle fra Boccaccio til Virginia Woolf

Målbeskrivelse
 • At identificere genrens grundelementer og grundstrukturer.
 • Forståelse for forholdet mellem genrebestemmelser og indviduelle (herunder forskellige nationale og kulturelle) manifestationer af denne.
 • At analysere og fortolke noveller med inddragelse af relevant litteraturteori, såsom reader-response-theory, narratologiske teorier, psykoanalytisk, litterær interdiskursivitet.

2 x 3 timer ugentligt: Først på ugen: 45 min oplæg (historisk eller teoretisk) fra underviser, dernæst 90 min. gruppearbejde/​holddiskussion.
Sidst på ugen: Skriveøvelser (herunder problemformulering, udvalgte tekstanalytiske og teoretiske aspekter), individuelt og i grupper + præsentation af disse i plenum.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5