ETN Europa i Verden.

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med forholdet mellem Europa og den øvrige verden med særligt fokus på forskellige globaliseringsprocesser. Vi ser nærmere på, hvordan et relationelt perspektiv på Europa og verden kan være relevant for at forstå europæiske identiteter og kulturelle praksisser. Undervisningen er tilrettelagt som et undervisningsbaseret forskningsforløb med forelæsninger, holdøvelser, og workshops rundt om et selvvalgt projekt baseret på feltarbejde (i grupper) i Hovedstadsområdet. Vi arbejder i efteråret 2020 med temaet “Mobiliseringsformer i lyset af globale udfordringer: Flygtningemodtagelse, klimaspørgsmål og nye grænsedragninger”

Globale udfordringer som flygtningestrømme og klimakrise sætter i stigende grad spørgsmål ved fælles ansvar og kollektive løsninger og skaber nye former for grænsedragninger. På civilsamfundsniveau ser vi græsrodsbevægelser og private initiativer som for eksempel hjælp til flygtninge og asylansøgere, der ankommer til Europa på baggrund af kriser i Mellemøsten, samt aktivisme og græsrodsrodsinitiativer indenfor klimaområder. Disse mobiliseringer er lokale reaktioner på globale udfordringer og kan analyseres etnologisk som (momentane) fællesskaber og praksisser.

Foruden at introducere til forskellige tilgange til migration, mobilisering, aktivisme og grænser vil kurset diskutere forskellige greb om globalisering, herunder hvordan globale processer kan studeres igennem konkrete, situerede praksisser iblandt såvel hverdagslige som mere (geo)politisk forankrede aktører. Holdet vil indenfor den fælles ramme udføre feltarbejde og udarbejde selvstændigt formulerede gruppeprojekter.

Engelsk titel

Europe in the World

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Holdundervisning, forelæsninger og øvelser

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0