ETN Etnologisk projektorienteret forløb

Kursusindhold

Modulet består af vejledning til deltagernes ophold i en virksomhed/organisation. Læs mere om, hvordan du finder et praktiksted, indgår aftale med det, hvor meget du skal/kan arbejde, hvad kravene til eksamen er, osv på:

https://kunet.ku.dk/studie/etnologi-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Projektorienteret%20forl%C3%B8b%20(praktik)&topicId=406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6#406cd836-55d1-4073-9b68-d0b133ec0cc6

Vejledningen består af ca 3 seminarer, hvor vi behandler de udfordringer, deltagerne møder undervejs i praktikopholdet og i forbindelse med den afsluttende opgave. Seminarerne giver således inspiration, vejledning og stof til disse opgaver.

Vær opmærksom på, at der skal indgås en kontrakt mellem praktiksted, universitet og studerende inden forløbet begynder (se ovenstående link). Derudover skal du også have en projektbeskrivelse godkendt af underviser – jfr informationen i kursets grupperum.

 

Forløbet gennemføres på dansk, hvis der blandt deltagerne er ikke-dansk talende.

Engelsk titel

Internship - ethnological workexperience

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Der afholdes ca. 3 seminarer, som bidrager til refleksionen over opholdet i en virksomhed/organisation. Her forventes deltagerne at bidrage aktivt.

Der læses et antal fælles tekster, som vil være tilgængelige via grupperummet i Absalon. Derudover forventes deltagerne at finde yderligere litteratur, der har relevans for deres projekter.

For at følge dette studieelement, skal man enten være etnologistuderende, eller tage de øvrige 30 ECTS som tilvalg på etnologi.

Der gøres opmærksom på, at seminarerne er et fortroligt rum, hvorfra der ingen af de deltagende kan videregive oplysninger, der ikke er alment tilgængelige.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0