DAN; Litteratur: Økokritik og økofiktioner: litteratur, film og kunstens rolle i klimaforandringernes tidsalder

Kursusindhold

Hvad kan humaniora bruges til i kampen mod globale miljø- og klimaforandringer? Hvilken rolle spiller økokritiske analyser af eksempelvis film, klimaromaner og økopoesi for vores forståelse af og fornemmelse for, hvad klimaforandringer er? Hvad økologi er? Og hvad dækker termen økofiktioner egentlig over? Det undersøger dette kursus i teori og i praksis.

Økokritikken er en markant kultur- og litteraturteoretisk strømning, der er interesseret i menneskets forhold til miljø og klima ud fra idéen om, at analyser af kunst bidrager til forståelsen af, hvorfor vi er havnet i klimaforandringernes tidsalder. Samtidig kan sådanne analyser være med til at nytænke vores forståelse af det økologiske og måden, hvorpå vi tænker vores placering på Jorden. Men hvordan arbejder man økokritisk med forskellige former for kunst? Kurset vil give en indføring i grundlæggende økokritiske positioner med henblik på at opbygge et varieret teoretisk og metodisk grundlag for vores arbejde på kurset.

Økokritikken genfortolker den litteraturhistoriske kanon, fordi den anskuer litteratur anderledes end mere gængse litteraturteorier. Således vil kurset gå tilbage i litteratur- og kulturhistorien bl.a. med henblik på at undersøge, hvordan ord som natur, vildmark, menneskehed og fremskridt udgør et reservoir af ubevidste og kollektive forestillinger, der har ført til den klimakrise, vi befinder os i i dag. Kurset vil dog primært have fokus på norske, svenske og især danske økofiktioner i det 21. århundrede. Dertil kommer, at vi bl.a. skal beskæftige os med forskellige populære kulturelle cli-fi-film, animationsfilm mm.

Der vil foreligge et kompendium til kurset ved semesterstart.

Engelsk titel

Ecocriticism and ecofictions: literature, film and the role of art in the age of climate change

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Faglige mål og kompetencer i at:

 • Præsentere og diskutere væsentlige problemstillinger inden for områderne økokritik og økofiktioner i relation til områdets litteraturhistoriske, kulturhistoriske og samtidige kunstneriske praksis.
 • Redegøre for og diskutere de overordnede teorier og metoder i økokritikken med brug af områdets centrale begreber.
 • Evnen til at reflektere over fordele og ulemper forbundet med forskellige økokritiske positioner.
 • Anvende økokritikkens analytiske værktøjer på forskellige former for litteratur, film mm.
 • Fokusere på og perspektivere den opstillede problemstilling ind i en samtidig og historisk udvikling med fokus på globale miljø- og klimaforandringer, eksistentielle problemstillinger mm.
 • Sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af områdets grundlæggende akademiske standarder.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en høj grad af sekvensering. Det vil sige, at kurset balancerer mellem forelæsninger, dialogundervisning samt mange både små og store praktiske øvelser i undervisningen. Således skal den studerende påregne stor aktiv deltagelse i form af oplæg, diskussionsgrupper, skriveøvelser mm.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5