DAN; Litteratur: Økokritik og økofiktioner: litteratur, film og kunstens rolle i klimaforandringernes tidsalder

Kursusindhold

Hvad kan humaniora bruges til i kampen mod globale miljø- og klimaforandringer? Hvilken rolle spiller økokritiske analyser af eksempelvis film, klimaromaner og økopoesi for vores forståelse af og fornemmelse for, hvad klimaforandringer er? Hvad økologi er? Og hvad dækker termen økofiktioner egentlig over? Det undersøger dette kursus i teori og i praksis.

Økokritikken er en markant kultur- og litteraturteoretisk strømning, der er interesseret i menneskets forhold til miljø og klima ud fra idéen om, at analyser af kunst bidrager til forståelsen af, hvorfor vi er havnet i klimaforandringernes tidsalder. Samtidig kan sådanne analyser være med til at nytænke vores forståelse af det økologiske og måden, hvorpå vi tænker vores placering på Jorden. Men hvordan arbejder man økokritisk med forskellige former for kunst? Kurset vil give en indføring i grundlæggende økokritiske positioner med henblik på at opbygge et varieret teoretisk og metodisk grundlag for vores arbejde på kurset.

Økokritikken genfortolker den litteraturhistoriske kanon, fordi den anskuer litteratur anderledes end mere gængse litteraturteorier. Således vil kurset gå tilbage i litteratur- og kulturhistorien bl.a. med henblik på at undersøge, hvordan ord som natur, vildmark, menneskehed og fremskridt udgør et reservoir af ubevidste og kollektive forestillinger, der har ført til den klimakrise, vi befinder os i i dag. Kurset vil dog primært have fokus på norske, svenske og især danske økofiktioner i det 21. århundrede. Dertil kommer, at vi bl.a. skal beskæftige os med forskellige populære kulturelle cli-fi-film, animationsfilm mm.

Der vil foreligge et kompendium til kurset ved semesterstart.

Engelsk titel

Ecocriticism and ecofictions: literature, film and the role of art in the age of climate change

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • viden om udvalgte problemstillinger inden for økokritik og økofiktioner med forståelse for deres betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • viden om relevante teorier og metoder inden for økokritik


Færdigheder i at:

 • anvende økokritikkens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til en givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et økokritisk område
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer


Kompetencer i at:

 • indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes i det økokritiske felt
 • arbejde selvstændigt med et emne


Kursusspecifikke mål for KA-studerende:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • viden om de væsentligste problemstillinger inden for økokritik og økofiktioner
 • viden om centrale dele af økokritikkens begreber, teorier og metoder.
 • viden om områdets historiske dimension


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentlige problemstillinger inden for økokritik og økofiktioner i relation til områdets litteraturhistoriske kulturhistoriske og samtidige kunstneriske praksis på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for økokritikkens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende økokritikkens analytiske værktøjer på relevant materiale


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere økofiktioner i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for økokritik selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde i økokritikken
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en høj grad af sekvensering. Det vil sige, at kurset balancerer mellem forelæsninger, dialogundervisning samt mange både små og store praktiske øvelser i undervisningen. Således skal den studerende påregne stor aktiv deltagelse i form af oplæg, diskussionsgrupper, skriveøvelser mm.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5