DAN; KA-sidefag: Sprog og kontekst

Kursusindhold

Sprog og kontekst giver dig viden om fonetik, semantik, pragmatik, sproglig variation samt forholdet mellem udtale og skrift i dansk, og du får forståelse af dansk sproghistorie samt for norsk og svensk. Du lærer at analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i sammenhængende tekster (mundtlige, skriftlige og multimodale). Du opnår færdighed i at analysere kommunikationsbegivenheder ud fra viden om disses indlejring i bredere sociale kontekster samt variation og forandring i dansk fra middelalderen til nutiden.

Fællesforelæsninger F21

 

 

Engelsk titel

Language and Context

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

KA-sidefag:

2019-ordningen
 

KA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsning

Det anbefales kraftigt, at den studerende forud for undervisningen har viden, færdigheder og kompetencer svarende til fagelementet Grammatik og tekst.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Der er givet dispensation til, at kurset afsluttes med en bunden hjemmeopgave i stedet for portfolio, som er den prøveform, der fremgår af studieordningen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5