DAN; Gymnasierettet KA-sidefag: Moderne litteratur

Kursusindhold

Moderne litteratur fokuserer på hovedlinjerne i moderne dansk og nordisk (norsk og svensk) litteraturhistorie efter ca. 1870 til i dag. Du opnår indsigt i litteraturens æstetiske, kulturelle og historiske aspekter, du lærer at inddrage analytiske og teoretiske hjælpemidler samt at formidle litteraturhistoriske emner og diskutere fagets centrale begreber i en historisk sammenhæng.

 

Fællesforelæsning E20:

1.  31/8              Det Moderne Gennembrud i Skandinavien (Jens Bjerring-Hansen)

 

2.  7/9                Køn og kønsdebat i den skandinaviske gennembrudslitteratur (Sophie Wennerscheid)

 

3.  14/9              Modernistiske romaner (Torben Jelsbak)

 

4.  21/9              Den biografiske metode og Det Moderne Gennembrud (Johnny Kondrup)

 

5.  28/9             Dialogen med saga og edda i moderne islandsk litteratur  (Erik Skyum-Nielsen)
 

6.  5/10              Narratologi (Gorm Larsen)

 

(Efterårsferie)

 

7.  19/10            Heretica og den eksistentielle litteraturbetragtning (Marianne Stidsen)

 

8.  26/10            Feminisme og queer-teori i Skandinavien (Mons Bissenbakker)

 

9.  2/11              Postkolonialisme i dansk litteratur (Jens Kramshøj Flinker)                     

 

10. 9/11             Fjernlæsning (Jens Bjerring-Hansen)

 

11. 16/11           Performativ biografisme og autofiktion (Bo Jørgensen)

 

12. 23/11           Poetik som litteraturhistorisk cæsur - Søren Ulrik Thomsens forfatterskab med perspektiv til Paul La Cour og Per Højholt

(Svend Skriver)

 

13. 30/11           Litterær stedteori og den rumlige vending (Jan Rosiek)

 

14. 7/12             Økokritik og nordiske økofiktioner (Jens Kramshøj Flinker)

Engelsk titel

Modern Literature

Uddannelse

Dansk (kurset kan både tages som KA-sidefag og som KA-tilvalg)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

KA-sidefag:

2019-ordningen

KA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5