DAN; Dansk som andetsprog: Andetsprogstilegnelse

Kursusindhold

Kurset giver den studerende: 

Viden om og forståelse af: 

 • teoretiske tilgange til forskning i andetsprogstilegnelse og fagets videnskabsteoretiske historie samt dets sammenhæng med tilgrænsende fagområder 
 • videnskabelige problemstillinger inden for fagområdet


Færdigheder i at: 

 • vurdere og diskutere tilegnelsesteori og -modeller på kvalificeret akademisk niveau 
 • analysere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv 
 • anvende empirisk metode


Kompetencer i at: 

 • analysere sprogsyn, indlærersyn og tilegnelsessyn i faglige tekster og pædagogisk materiale med henblik på autentiske sammenhænge, hvor dansk som andet- og fremmedsprog indgår
Engelsk titel

Second Language Learning Theories

Uddannelse

Dansk (Dansk som andet- og fremmedsprog)

Målbeskrivelse

Faglige mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • beherske emnekursets begrebsdannelser og bruge dem nuanceret og præcist 
 • redegøre for centrale teorier og metoder inden for emnet og diskutere dem selvstændigt 
 • anvende emnekursets analytiske og metodiske værktøjer sikkert og præcist på relevant materiale


Faglige mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • redegøre for centrale teorier om andet- og fremmedsprogstilegnelse 
 • analysere konkrete eksempler på brug af dansk talt eller skrevet som andet- og fremmedsprog eller et konkret undervisningsmateriale med udgangspunkt i en teoretisk problemstilling

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:


Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2019-ordningen
 

BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5