Aflyst DAN; Kommunikation: Ledelse, kommunikation og organisationsteori

Kursusindhold

Kursets emne er ledelseskommunikation, ikke blot i form af kommunikation fra og til ledelsen i virksomheder og organisationer, men bredt forstået som kommunikation om ledelsesmæssige og organisatoriske forhold.

Teorier om ledelseskommunikation er baseret på en række begreber og problemstillinger, der er knyttet til viden om, hvad der karakteriserer ledelse og organisationer. Dette kursus vil give dig indsigt heri og give dig en viden, der vil være nyttig inden for en bred vifte af arbejdsfunktioner i organisationer og virksomheder.

Kurset indledes med introduktioner til den mere grundlæggende forståelse af de tre kerneområder ledelse, organisation og kommunikation. De nøgleemner, vi derefter skal se nærmere på i løbet af kurset, vil omfatte:
 

 • Organisationens struktur (ledelsens intentioner og omverdenens krav)
 • Mennesket i organisationen (motivation, samvirke, ledelse)
 • Organisationens kultur og identitet
 • Meningsdannelser i organisationen (sensemaking og storytelling)
 • Beslutningstagen og magt i organisationen


Vi får herigennem illustreret nogle af de væsentlige opfattelser af organisationers opbygning og ledelsesopgaver, det er nødvendigt at kende for at forstå de – ofte modsætningsfyldte - referencerammer, der trækkes på i dagens aktuelle diskussioner af ledelsesmæssige forhold.

Engelsk titel

Leadership, Communication and Organization Theory

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Kommunikation, 2020-ordningen
 

Studieordningen findes her

Holdundervisning

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5