DAN; Valgfag 5: De nye filmfortællinger: Æstetik, identitet og kulturkritik

Kursusindhold

De nye filmfortællinger med aktuel samfundskritik og eksistentielle problemstillinger er omdrejningspunktet på dette kursus. Det omfatter film indenfor både det brede og det smalle, det nordiske og det internationale, det komplekse og det traditionelle: De nye filmfortællinger med komplekse eksistentielle narrativer hyldes ved festivaler og prisuddelinger, hvor blockbuster-eventyr har mere kulturel synlighed gennem promotion og fordi de indgår i deltagerkulturens onlinekredsløb. De nye filmfortællinger betragtes her som en integreret del af den aktuelle digitale mediekultur: fra kritisk reception og brugerkommentarer til prisuddelinger, festivaler og fankultur på de sociale medier: Teorierne som vi skal undersøger filmfiktionerne med omfatter, udover filmteoretiske tilgange, æstetiske genreteorier om fx eksistentielle artfilm, multiprotagonistfilm, mind-game film, politiske film, genrehybridfilm og komplekse genrefilm som udfordrer de traditionelle rammer.

Filmkunsten italesætter aktuelle og historiske problemstillinger og giver os mulighed for nye indsigter og refleksioner gennem undersøgelser af kulturkritik og identitetsfremstillinger med forskellige strategier og formål, forskellige audiovisuelle stil-udtryk og tematiske dagsordner.

Engelsk titel

The New Film Narratives: Aesthetics, Identity and Cultural Criticism

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • nyere film og deres æstetiske udtryk i form af genre, stil og tema med særlig vægt på hvordan de forholder sig til de historiske, filmæstetiske og mediekulturelle sammenhænge.
 • nyere film og den digitale mediekultur i forhold til æstetik, identitet og kulturkritik med brug af de æstetiske, sociologiske og kulturelle teorier. 


Færdigheder i at:

 • udfolde sin analytiske og formidlingsmæssige kompetence i forhold til nyere film og deres æstetik i form af genre, stil og tematik.
 • tilrettelægge og gennemføre systematisk selvstændigt studium inden for nyere film i den digitale mediekultur i forhold til kulturkritik og identitet og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret og vederhæftigt.


Kompetencer i at:

 • tilegne sig den terminologi og de videnskabelige arbejdsområder, der knytter sig til hvordan de nye filmfortællinger fungerer i den digitale mediekultur
 • tage kritisk stilling til centrale teoretiske og metodiske positioner inden for nyere film og hvordan de indgår i den digitale mediekultur.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Aktiv deltagelse i den primært dialogbaserede undervisning (+ forelæsninger) og i form af individuelle oplæg/opgaver og gruppearbejde/workshops.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5