DAN; Valgfag 2: Fra Pan til Fusijama. Moderne gennembrud 1868-1907

Kursusindhold

Kurset tilbyder en dyberegående introduktion til dansk litteratur fra J.P. Jacobsens "Pan-Arabesk" til Johs. V.- Jensens "Fusijama". Vi skal nærlæse romaner (Niels Lyhne, Professor Hieronymus, Kongens Fald), noveller (Jacobsen, Levison, Bang), anden kortprosa (Brandes, Johs. Jørgensen, Claussen, Jensen) og digte fra perioden, med særlig fokus på de afgørende steder, hvor former, tekniske greb, komposition, sprog og tematik bevæger sig hinsides "guldalderens" normer - eller med andre ord: bliver moderne.

Engelsk titel

From Pan to Fusijama. Modern Breakthroughs 1868-1907

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • dansk litteratur 1868-1907 i litteratur- og idehistorisk belysning
 • nærlæsning af lyrik og prosa.


Færdigheder i at:

 • udfolde sin analytiske og formidlingsmæssige kompetence i forhold til tekstanalyse og litteraturhistorie
 • tilrettelægge og gennemføre systematisk selvstændigt studium inden for dansk litteratur og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret og vederhæftigt.


Kompetencer i at:

 • tilegne sig den terminologi og de videnskabelige arbejdsområder, der knytter sig til analyse og historisk perspektivering af dansk lyrik og prosa
 • tage kritisk stilling til centrale teoretiske og metodiske positioner inden for analysen og historiseringen af dansk litteratur 1868-1907

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Primært holdundervisning med diskussion i plenum, interpunkteret af forelæsninger.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5