DAN; Valgfag 2: Moderne dansk lyrik fra Jacobsen til Gjessing

Kursusindhold

Kurset tilbyder en fordybelse i udvalgte digte fra vigtige forfatterskaber i dansk lyrik fra 1870 til 2020. Teksterne nærlæses med henblik på tekniske og tematiske iagttagelser, og vil løbende blive relateret til litteratur- og idehistoriske forhold. Vi begynder hos J.P. Jacobsen og fortsætter over kanoniserede stationer som Claussen, Johs. V. Jensen, Sarvig, Bjørnvig og Inger Christensen frem til lyrikere som Laugesen og Turéll, Strunge og Thomsen, hvorefter vi slutter kurset af med nedslag hos nyere lyrikere som Andkjær Olsen, Moestrup og Gjessing.  

Engelsk titel

Modern Danish Poetry from Jacobsen to Gjessing

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • dansk lyrik 1870-2020 i retorisk og litteraturhistorisk belysning
 • retorisk og tematisk nærlæsning af lyrik

 

Færdigheder i at:

 • udfolde sin analytiske og formidlingsmæssige kompetence i forhold til lyrikanalyse og litteraturhistorie
 • tilrettelægge og gennemføre systematisk selvstændigt studium inden for dansk litteratur og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret og vederhæftigt.

 

Kompetencer i at:

 • tilegne sig den terminologi og de videnskabelige arbejdsområder, der knytter sig til analyse og historisk perspektivering af moderne dansk lyrik
 • tage kritisk stilling til centrale teoretiske og metodologiske positioner inden for analysen og historiseringen af dansk lyrik 1870-2020.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Primært holdundervisning med diskussion i plenum, interpunkteret af forelæsninger.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5