DAN; Danskfagets teori og metoder

Kursusindhold

Danskfagets teorier og metoder (15 ECTS) fokuserer på videnskabsteoretiske positioner og filosofiske strømninger samt deres manifestationer inden for danskfagets discipliner: sprog, litteratur og medier. Gennem kurset opnår du viden om væsentlige retninger inden for litteraturteori og sprogvidenskab, og du lærer at identificere og diskutere videnskabsteoretiske positioner og forholde dig kritisk og reflekteret til danskfagets teorier og metoder.

 

Fællesforelæsninger F21: Tirsdag 10-12 i audiotorium 23.0.50

 

Uge 5 (2/2): Introduktion til kurset                             Svend Skriver

Uge 6 (9/2): Strukturalisme og strukturalismekritik   Dorthe Duncker

Uge 7 (16/2): Narratologi                                            Palle Schantz Lauridsen

Uge 8 (23/2):  Hermeneutik                                         Svend Skriver

Uge 9 (2/3): Fænomenologi                                         Bo Jørgensen

Uge 10 (9/3): Socialkonstruktivisme                           Bettina Perregaard

Uge 11 (16/3): Kognitiv lingvistik (+ formel lingvistik)   Jan Heegård

Uge 12 (23/3): Sproghandlingsteori                             Marta Kirilova

Uge 14 (6/4):   Sociale samhandlingsteorier                 Søren Beck Nielsen

Uge 15 (13/4):  Funktionel lingvistik                           Tanya Karoli Christensen

Uge 16 (20/4):  Sociolingvistik (+ kvantitative metoder)    Marie Maegaard

Uge 17 (27/4):  Diskursanalyse (+ kvalitative metoder)       Mogens Olesen

Uge 18 (4/5): Nykritik                                                    Marianne Stidsen

Uge 19 (11/5): Dekonstruktion                                      Bo Jørgensen

Engelsk titel

Theories and Methods within the Subject of Danish

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5