DAN; Medieanalyse

Kursusindhold

Medieanalyse introducerer til medieforskningens teorier, metoder og redskaber og opøver analytiske kompetencer og forståelse for forskellige mediers udtryksformer, genre, æstetik og udvikling. Kurset giver dig indblik i medieprodukters internationale, historiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, og du lærer at analysere og diskutere medieprodukter i relation til disse kontekster.

 

Fællesforelæsninger E20:

Uge 36

Tværmedialitet (Helle Kannik Haastrup)

 

Uge 37

Semiotik og reklame (Palle Schantz Lauridsen)

 

Uge 38

Medieteoretiske paradigmer & genre (Mogens Olesen)

 

Uge 39

FIlmteori og -analyse (Helle Kannik Haastrup)

 

Uge 40

Dokumentar (Helle Kannik Haastrup)

 

Uge 41

Medium Theory / Medieøkologi (Mogens Olesen)

 

Uge 42 Efterårsferie

 

Uge 43

Kritisk teori & Cultural studies og fin-/populærkultur (Helle Kannik Haastrup)

 

Uge 44

Mediemodtagere og -brugere (Niels Henrik Hartvigsson)

 

Uge 45

Internet og sociale medier (Mogens Olesen)

 

Uge 46

Offentlighed (Mogens Olesen)

 

Uge 47

Modernitet og medier (Palle Schantz Lauridsen)

 

Uge 48

Sociologi og Bourdieu (Palle Schantz Lauridsen)

 

Uge 49

Tv-serier - dansk og internationalt (Palle Schantz Lauridsen)

 

Uge 50

Identitet og mediekultur (Niels Henrik Hartvigsson)

Engelsk titel

Madia Analysis

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5