DAN; Litteraturhistorie

Kursusindhold

Litteraturhistorie introducerer dig til hovedlinjerne i dansk og nordisk litteraturhistorie og til samspillet med den historiske og kulturelle kontekst fra oldtiden til ca. 1870. Du lærer at analysere og perspektivere litteraturhistoriske nybrud og at reflektere over danskfagets litteraturhistorie ved at diskutere dets centrale begreber og se dem i en historisk sammenhæng.

 

Fællesforelæsninger F21: Tirsdag 12-14 auditorium 23.0.50

2. feb. Johnny Kondrup: Oversigt over danske litteraturhistorier 1

9. feb. Johnny Kondrup: Oversigt over danske litteraturhistorier 2

16. feb. Erik Skyum Nielsen: Islændingesagaerne

23. feb  Vibeke A. Pedersen: Folkeviser

2. mar.  Peter Zeeberg: Dansk litteratur på latin

9. mar.   Marita A. Nielsen: Reformationslitteratur           

16. mar. Torben Jelsbak: 1600-tallets baroklitteratur

23. mar. Erik Skyum-Nielsen: Brorson og pietismen

 

Påskeferie

 

6. apr.   Jens Bjerring-Hansen: Borgerlig offentlighed i 1700-tallet

13. apr. Henrik Blicher: Følsomhedens former

20. apr. Johnny Kondrup: Litteraturhistoriske myter om Oehlenschlägers romantiske gennembrud

27. apr. Lasse Horne Kjældgaard: Den sene guldalder

4. maj   Sophie Wennerscheid: Kierkegaard og 1800-tallets ’seksualmoral’

11. maj Krista Rasmussen: Pensumopgivelser, litteraturlister og henvisningspraksis

Engelsk titel

Literary History

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen

Studieordningen findes her

Holdundervisning og fællesforelæsning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5