AFLYST ÅU DAN: Kreativ skrivning

Kursusindhold

Vil du gerne prøve kræfter med at skrive litterære tekster? Skriver du allerede og vil gerne blive bedre til det? Måske har du altid kunnet lide at skrive. Måske skriver du sangtekster eller digte. Måske har du en halv roman liggende på C-drevet. Måske vil du gerne blive bedre til at udtrykke dig sprogligt. Så er dette fag noget for dig.

Underviser er forfatter og ph.d. Maja Lucas, der har udgivet fem skønlitterære bøger, senest romanen Gennem natten og vinden.

Her arbejder vi med at skrive litteratur af mange forskellige typer og på mange forskellige måder. Vi laver skriveøvelser, giver hinanden feedback, diskuterer litterære greb og genrer, læser teori om skrivning og litteratur. Vi arbejder både med prosa og lyrik, med romaner, noveller, kortprosa, remser, rim og frie vers. Vi arbejder med anaforer, figurer, følelser, sansninger, stilefterligninger, automatskrift og billedsprog. Fokus er på din egen skrivning og sproglige kreativitet – og på at reflektere over skrivningen ved hjælp af skrivemetoder og litterære teorier og redskaber.

Prøven er en portfolio, som både skal indeholde selvskrevne skønlitterære tekster og en reflekterende tekst om en af de skønlitterære.

Engelsk titel

Creative Writing

Uddannelse

Dansk (Åbent Universitet)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Kreativ/skønlitterær skrivning.
 • Relevante teorier og metoder om skrivning og litteratur.


Færdigheder i at:

 • Anvende den kreative skrivnings redskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse.
 • Anvende videnskabelige analyseredskaber og teorier samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til sin egen skønlitterære skrivning og dets problemstillinger – dette gælder både teorier og metoder om skønlitterær skrivning og teorier og metoder om litteratur som fx stilistik, narratologi, metrik og rytmik, læren om troper, litteraritetsteori, underliggørelse, undertekst m.m.
 • Give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for den kreative/skønlitterære skrivning.
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • skrive kreativt og skønlitterært
 • reflektere over skønlitterære metoder, processer og greb
 • indplacere egen skønlitterære skrivning i en relevant teoretisk og metodisk sammenhæng – dette gælder både teorier og metoder om skrivning og om litteratur i almindelighed.
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:

BA-tilvalg
2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning, kortere forelæsninger, skriveøvelser, gruppearbejde og hjemmeopgaver.

Undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes egen tekster, dvs. i skriveøvelser på stedet og hjemmeopgaver. Fælles respons på hinandens tekster er en stor del af undervisningen.
Derudover gennemgår og diskuterer vi forskellige litterære værker, teorier og metoder inden for den skønlitterære skrivning – plus litteraturteori og litterære metoder, som vi bruger til at reflektere over de studerendes tekster med.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 154,5
 • Total
 • 412,5