AUD; Fordybelseskursus B - Kognitive kommunikationsforstyrrelser efter erhvervet hjerneskade

Kursusindhold

Kognitive kommunikationsforstyrrelser er en hyppig følge af erhvervet hjerneskade. Forstyrrelserne kommer bl.a. til udtryk som ustruktureret tale og problemer med at overholde sociale samtaleregler. Forstyrrelserne medfører lav tilknytning til arbejdsmarkedet og høj grad af social isolation og har således store konsekvenser for både de ramte, de pårørende og samfundet. Der er stor efterspørgsel på kompetencer inden for dette område hos audiologopæder, der arbejder med neuro-rehabilitering fx på hospitaler og kommunikationscentre.


Formålet med fordybelseskurset er, at de studerende får indgående kendskab til kognitive kommunikationsforstyrrelser som et audiologopædisk arbejdsfelt; herunder afdækning, undersøgelsesbeskrivelse og rehabiliteringsmetoder rettet mod voksne med kognitive kommunikationsforstyrrelser, pårørende og rehabiliteringspersonale. Det er endvidere et formål, at de studerende opnår en forståelse af kognitive kommunikationsforstyrrelsers sammenhæng med underlæggende kognitive forstyrrelser af social kognition og eksekutive funktioner. 

Engelsk titel

Cognitive communication disorders following acquired brain injury

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • kognitive kommunikationsforstyrrelser og sammenhængen mellem disse og underliggende kognitive forstyrrelser.
   

Færdigheder i at

 • sætte sig ind i kognitive kommunikationsforstyrrelser – på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.
   

Kompetencer til at

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for fagområdet voksne med erhvervet hjerneskade.
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv.
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.
   

Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende:

 • sætte sig ind i kognitive kommunikationsforstyrrelser – på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv.
 • formidle den opnåede viden til kolleger.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen
2019-ordningen
2008-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Undervisningen består af oplæg fra underviser, artikeldiskussioner i større grupper samt øvelser i mindre grupper med fokus på bl.a. afdækningsredskaber og genoptræningsmetoder gennem brug af audio- og videomateriale.

Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206