AUD; Fordybelseskursus C: Fonologiske interventionsmetoder

Kursusindhold

Udtalevanskeligheder er blandt de hyppigste kommunikationsvanskeligheder hos børn. På kurset vil gængse interventionsmetoder til udtalevanskeligheder/fonologiske interventionsmetoder blive gennemgået og anvendt på cases. I gennemgangen lægges vægt på metodernes evidensbasering.

Kurset vil indeholde:

 • testning og analyse af udtalevanskeligheder
 • udtalevanskelighedernes grad og type (herunder artikulatoriske og fonologiske vanskeligheder)
 • interventionsindhold (fx udvælgelse af mållyde)
 • rammer for interventionen (fx mængden af intervention)


Kursets delelementer skal sætte den studerende i stand til at træffe beslutninger om relevant og effektiv intervention med udgangspunkt i den foretagne analyse af vanskelighederne.

Engelsk titel

Intervention for Speech Sound Disorders

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • interventionsmetoder målrettet udtalevanskeligheder/fonologiske interventionsmetoder og grundlaget for disse samt differentialdiagnostiske overvejelser i arbejdet med udtalevanskeligheder hos børn

 

Færdigheder i at

 • sætte sig ind i interventionsmetoder målrettet udtalevanskeligheder/fonologiske vanskeligheder på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.

 

Kompetencer til at

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for intervention målrettet udtalevanskeligheder/fonologiske interventionsmetoder
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv, fx planlægning af relevant intervention til en specifik problemstilling
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • sætte sig ind i interventionsmetoder målrettet til udtalevanskeligheder/fonologiske interventionsmetoder på et niveau så vedkommende kan læse den relevante litteratur selvstændigt;
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv, fx planlægning af relevant intervention til en specifik problemstilling;
 • formidle den opnåede viden til kolleger.


Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen
2019-ordningen
2008-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Forelæsning/​holdundervisning samt selvstændigt eller gruppearbejde med cases.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206