AUD; Talevanskeligheder II

Kursusindhold

Kurset består af to dele: dysartrier og læbe-ganespalte.

Sigtet er, at den studerende bliver i stand til at undervise personer med dysartri. Hertil kommer vejledning og rådgivning om håndtering af kommunikationsproblemer, også af pårørende og andre faggrupper. Uden dette anvendelsesfag kan den studerende ikke regne med at blive kvalificeret til at arbejde som logopæd. Faget udbydes dog også på kandidatuddannelsen i audiologopædi.

Engelsk titel

Speech Difficulties II

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen
2019-ordningen

2008-ordningen


BA-tilvalg:
2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden, skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Hvis kurset tages under AUD KA 2020-ordningen, er der ikke ekstern censur.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5