AUD; Statistik og videnskabsteori

Kursusindhold

Du opnår basal viden om statistik og relevante statistiske analyser i den anvendte sprogvidenskab, så du selv kan udvælge og gennemføre sådanne analyser inden for grundfagets emneområde. Du lærer desuden at identificere forskellige videnskabelige metoder inden for det audiologopædiske forskningsfelt og at vælge statistiske metoder under hensyn til den anvendte videnskabelige metode.

Engelsk titel

Statistics and research methods

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen

2012-ordningen


Studieordningen findes her

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206