AUD; Sprogvanskeligheder

Kursusindhold

Sprogvanskeligheder består af tre dele: Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser/dysfasi, afasi og praktik.

Dette anvendelsesfag drejer sig om børns og voksnes sproglige vanskeligheder. Det kan være børns vanskeligheder med at lære at bruge sproget (udviklingsmæssige forstyrrelser) eller voksnes tab af sproglige færdigheder efter en hjerneskade (afasi). Et centralt sigte med faget er at afhjælpe eller at kompensere for disse vanskeligheder. Til logopædien hører også anvendelsesfagene Stemme- og talevanskeligheder I og Talevanskeligheder II.

Engelsk titel

Language difficulties

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen

2012-ordningen


Studieordningen findes her

Holdundervisning og praktik

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
22,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5