AUD; Kommunikationshandicap og specialpædagogik

Kursusindhold

OBS: Da der træder en ny studieordning for bacheloruddannelsen i Audiologopædi i kraft pr. 1.9.2020, er efteråret 2020 sidste gang, kurset Kommunikationshandicap og specialpædagogik udbydes.

Kurset er et tværgående kursus, som giver indsigt i og redskaber til at arbejde med mennesker, hvor de kommunikative funktionsnedsættelser i udstrakt grad har indflydelse på deres og omgivelsernes liv. Kurset spænder derfor fra de samfundsmæssige aspekter som lovgivning og konventioner, over de sociale og psykologiske aspekter ved store funktionsevnenedsættelser og til konkrete logopædiske (specialpædagogiske) metoder og værktøjer i arbejdet med børn og voksne med et relativt svært kommunikationshandicap.

Engelsk titel

Communication handicaps and remedial teaching

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:
2019-ordningen

2012-ordningen


Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206