ÅU ARAB, Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt (F21)

Kursusindhold

Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt tilsigter at udvikle de fire kommunikative kompetencer: læse, lytte, skrive og tale på standardarabisk. Semestret starter med indføring i mediesprog, hvor der læses, lyttes til og ses medietekster med udgangspunkt i aktuelle emner.  Senere arbejder de studerende evt. i grupper med et projekt med selvvalgte emner. Projektet afsluttes med en formidlingsfase hvor proces og resultater formidles på arabisk til deres medstuderende. Der arbejdes med oplæg, skriftlige og mundtlige øvelser, samtale og fremlæggelser. På litteraturdelen af kurset  arbejdes der med læsning af moderne litterære tekster og med analyser og kontekst af de læste tekster samt med drøftelse på dansk og arabisk af tekster og kontekst.

 

Engelsk titel

Communicative Skills with Literature and Project

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning
Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt (aktivitetskode HARB00751E)

 

 

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

På kurset bruges Institut for Tværkulturelle og Regionale Studiers internetbaserede materiale med tilhørende kompendium  i print samt litterære tekster på arabisk og baggrundsmateriale: yderligere info om materiale følger inden kursusstart.

Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse efter BA- 201 9 – studieordning Mellemøstens Sprog og Samfund eller tilsvarende

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • Total
  • 0