ÅU ARAB, Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (E20)

Kursusindhold

Kurset og dermed undevisningslørdagene er delt op i to undervisningsforløb, , der dog i nogle henseender vil blive samkørte i forbindelse med arbejde med fælles tekster. Det ene forløb arbejder med at styrke de kommunikative færdigheder: at lytte, læse, tale og skriv og hvor temaerne er eksil, udlændighed m.v. Det andet forløb består af en introduktion til moderne arabisk kulturel produktion, hvor der specifikt trænes læsning og analyse med udgangspunkt i arabisk forskellige teksttyper indenfor moderne kulturel produktion som f.eks. diverse moderne litterære genrer, film, video og musik. Kursets oversættelseselement ligger primært i dette forløb og består af mundtlige oversættelser i timerne og skriftlige oversættelser som hjemmeopgaver.

Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Undervisningen baseres på de studerende aktive deltagelse. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative og analytiske kompetencer opøves ved skriftlige opgaver både i form af hjemmeopgaver, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende og gruppearbejder.

Engelsk titel

Communicative Arabic with Texts and Translation

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Kommunikativt arabisk med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode HARB00741E)

 

Holdundervisning

På kurset bruges Institut for Tværkulturelle og Regionale Studiers internetbaserede materiale til kommunikativt arabisk  med tilhørende kompendier i print samt litterære tekster med baggrundsmateriale: yderligere info om materiale følger inden kursusstart.

Arabisk propædeutik A og B eller tilsvarende

8 lørdage fra 10-16: 5/9, 19/9, 3/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12,19/12

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Total
  • 0