ØST, Østeuropastudiers teori og metode (F21)

Kursusindhold

Kurset introducerer de mest anvendte teoretiske og metodiske tilgange til Østeuropastudier som sprogbaseret områdestudie. En del af kurset består i praktiske øvelser i anvendelsen af forskellige kulturanalytiske metoder. Formålet er blandt andet at ruste de studerende til at planlægge en selvstændig videnskabelig undersøgelse med et velreflekteret teoretisk og metodisk udgangspunkt.

Engelsk titel

Theory and methodology of East European Studies

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i russisk 2019
Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning: 
Østeuropastudiers teori og metode (aktivitetskode  HØEK03411E)

KA i Russisk sidefag 2019-studieordning:
Østeuropastudiers teori og metode (aktivitetskode HØEK03411E)

 

Forelæsninger, seminarer med diskussion og øvelser. Studerende forventes at deltage aktivt

Digitalt kompendium

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 177,75
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 206,25