ØST, Forståelse af materiale på russisk (E20)

Kursusindhold

På kurset trænes deltagerne i at læse og forstå materiale på russisk samt i at identificere problemstillinger i relation til de læste tekster og andre kilder. Desuden skal deltagerne opnå en grundlæggende viden om et fagligt genstandsfelt, såvel aktuelt som i historisk perspektiv, gennem realkommentar til teksten eller kilden og er på dette grundlag i stand til at videregive deres egen indsigt til andre. I undervisningen arbejdes der med læsning, forståelse og oversættelse af og kommentarer til russisksproget materiale, herunder tekster samt film- og videosekvenser og lydfiler.

Engelsk titel

Understanding Text in Russian

Uddannelse

Udbydes efter

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Forståelse af materiale på russisk (aktivitetskode HRUB01291E)

BA 2015-studieordning:
Tekstforståelse (aktivitetskode HRUB00761E)

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Oplyses i forbindelse med undervisningen og/eller på Absalon.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 164,25
  • Total
  • 206,25