ØST, Ruslands historie og kulturhistorie (F21)

Kursusindhold

Engelsk titel

History and Cultural History of Russia

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2019-ordningen
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Ruslands historie og kulturhistorie (aktivitetskode HRUB01271E)

BA-tilvalg i Østeuropastudier 2019-studieordning:
Ruslands historie og kulturhistorie (aktivitetskode HRUB10141E)
Valgfrit emne A (aktivitetskode HØEB10171E)
Valgfrit emne B (aktivitetskode HØEB10181E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende

Vil blive annonceret i Absalon

Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 70
  • Forberedelse (anslået)
  • 342,5
  • Total
  • 412,5